Quảng Cáo Tuyển Dụng

Quảng Cáo Tuyển Dụng

Xây dựng thương hiệu tuyển dụng ấn tượng trong mắt ứng viên

Xây dựng thương hiệu tuyển dụng ấn tượng trong mắt ứng viên

Quảng cáo tuyển dụng có thể thu hút sự chú ý của các ứng viên tài năng nhờ gắn liên kết trực tiếp đến thông tin tuyển dụng của bạn trên Logo hoặc Banner.

External Link Advertising

 

Internal Link Advertising

 

Lợi ích:

  • Thu hút các ứng viên tài năng ngay lập tức nhờ hiển thị logo và banner trên trang chủ.

  • Nổi bật hơn các thông tin tuyển dụng khác nhờ mẫu thiết kế chuyên nghiệp.

  • Quảng bá văn hóa và cơ hội việc làm của công ty bạn đến đông đảo ứng viên.

Dịch vụ khác
Xem thêm
Liên hệ
TP. Hồ Chí Minh

Số ĐT : (84.28) 3715 0256

Email : info@visionglobal.com