Tôi là sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm làm việc, tôi cần phải làm gì để giới thiệu mình một cách tốt nhất?

Tôi là sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm làm việc, tôi cần phải làm gì để giới thiệu mình một cách tốt nhất?

07/06/2017 | Lượt xem : 1193
Mặc dù bạn chưa từng làm một công việc chính thức nào nhưng bạn vẫn có thể tạo được một hồ sơ ấn tượng thu hút nhiều nhà tuyển dụng bằng cách bổ sung những dự án nghiên cứu, hoạt động xã hội, các hoạt động hội đoàn...