SALON BẮC TRẦN TIẾN
SALON BẮC TRẦN TIẾN
Địa chỉ: Q. Hải Châu, 176 Hùng Vương, Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Đà Nẵng, Hải Châu I, Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: 01649675788
Website:
Cấp lớp:
Loại trường:
Tổng số giáo viên: 0
Tổng số học sinh/ sinh viên: 0
Tổng số lớp: 0
Chứng nhận:

Chuyên uốn tóc tạo kiểu và phục hồi tóc hư tổn

Tên công ty / Tổ chức Khu vực Mức lương Ngày hết hạn
Mức lương
Đăng trong vòng