Sắp tới thầy cô chỉ có hợp đồng, không còn công chức, viên chức

Sắp tới thầy cô chỉ có hợp đồng, không còn công chức, viên chức

22/05/2017 | Lượt xem : 1733
(GDVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai thí điểm không còn công chức, viên chức trong giáo viên mà sẽ theo chế độ hợp đồng có vào - có ra, có chế độ đãi ngộ lớn.
12