Những câu hỏi tham khảo thi tuyển viên chức ngạch giáo viên

16:18:0205/06/2017

Dưới đây là danh sách các câu hỏi tham khảo khi thi tuyển viên chức ngạch giáo viên:

Câu 1. Chỉ thị 40/2008/CT- BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học than thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013. Trong chỉ thị này có nội dung “Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn”, nếu là giáo viên thì Thầy, cô sẽ làm như thế nào?

Đáp án:
- Hướng dẫn học sinh tích cực tham gia bảo vệ môi trường, luôn giữ vệ sinh các công trình công cộng, nhà trường , lớp học và cá nhân.
- Tổ chức để học sinh trồng cây vào dịp đầu năm và chăm sóc cây thường xuyên.
- Tổ chức cho học sinh lao động (15 phút/tuần chẳng hạn) để tạo ra ý thức lao động và bảo vệ môi trường.
- Lớp học đủ ánh sáng, bàn ghế đúng lứa tuổi.

Câu 2. Chỉ thị 40/2008/CT- BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học than thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013. Trong chỉ thị này có nội dung “Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh ở mỗi địa phương, giúp các em tự tin trong học tập”, nếu là giáo viên thì Thầy, cô sẽ làm như thế nào?

Đáp án:
- GV tích cực bđổi mới phương pháp giảng dạy để phù hợp với đối tượng học sinh do lớp mình dạy.
- Động viên, khuyến khích học sinh chuyên cần, tích cực, chủ động sáng tạo và có ý thức vươn lên. Rèn luyên khả năng tự học của học sinh.
- Thường xuyên động viên học sinh đề xuất sáng kiến cùng GV thực hiện các giải pháp để việc dạy và học đạt kết quả cao hơn.

Câu 3. Chỉ thị 40/2008/CT- BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học than thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013. Trong chỉ thị này có nội dung “Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh”, nếu là giáo viên thì Thầy, cô sẽ làm như thế nào?

Đáp án:
- Rèn luyện kỹ năng ứng xử hợp lý với các tình huống trong cuộc sống (VD: giải quyết mâu thuẫn…), thói quen và kỹ năng làm việc, sinh hoạt theo nhóm.
- Rèn luyện kỹ năng ứng xử văn hóa, chung sống hòa bình, phòng ngừa bạo lực và tệ nạn xã hội.
- Rèn luyện sức khỏe và có ý thức bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa tai nạn giao thông và tai nạn thương tích.

Câu 4. Chỉ thị 40/2008/CT- BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học than thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013. Trong chỉ thị này có nội dung “Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh”, nếu là giáo viên thì Thầy, cô sẽ làm như thế nào?

Đáp án:
- Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao một cách thiết thực. Động viên khuyến khích học sinh tham gia chủ động, tự giác.
- Tổ chức các trò chơi dân gian và các hoạt động vui chơi giải trí tích cực phù hợp với lưa tuổi học sinh.
- Đưa ra một ví dụ:

Câu 5. Năm học 2008-2009 là “Năm học đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin……..” nếu là giáo viên thì Thầy, cô sẽ làm như thế nào?

Đáp án:
- Phải biết Tin học cơ bản. Sử dụng công nghệ thông tin Soạn – Giảng – Nghiên cứu, học tập.

Mã xác nhận:
captcha