THÚY NAILS
THÚY NAILS
Địa chỉ: Nail Thúy, 212B/D11 Nguyễn Trãi, Quận 1, TPHCM, Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 01298698866
Website:
Cấp lớp:
Loại trường:
Tổng số giáo viên: 0
Tổng số học sinh/ sinh viên: 0
Tổng số lớp: 0
Chứng nhận:
Chăm sóc làm đẹp
Tên công ty / Tổ chức Khu vực Mức lương Ngày hết hạn
Mức lương
Đăng trong vòng