HAIR SPA HÀ ĐAN
HAIR SPA HÀ ĐAN
Địa chỉ: 102 Phạm Viết Chánh, P.19, Q. Bình Thạnh, HCM, 19, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: Hair & Spa Hà Đan
Cấp lớp:
Loại trường:
Tổng số giáo viên: 0
Tổng số học sinh/ sinh viên: 0
Tổng số lớp: 0
Chứng nhận:

- Bí quyết riêng cho spa và tóc.

Tên công ty / Tổ chức Khu vực Mức lương Ngày hết hạn
Mức lương
Đăng trong vòng