CHƯƠNG HAIRSALON
CHƯƠNG HAIRSALON
Địa chỉ: 61 Nguyễn Thị Tần, Phường 2, Quận 8, TPHCM, 02, Quận 8, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0937739931
Website:
Cấp lớp:
Loại trường:
Tổng số giáo viên: 0
Tổng số học sinh/ sinh viên: 0
Tổng số lớp: 0
Chứng nhận:
Chăm sóc sắc đẹp
Tên công ty / Tổ chức Khu vực Mức lương Ngày hết hạn
Mức lương
Đăng trong vòng