BEAUTY SALON NGỌC DIỆU
BEAUTY SALON NGỌC DIỆU
Địa chỉ: 252 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Phú Nhuận, TPHCM, 08, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0913882662
Website:
Cấp lớp:
Loại trường:
Tổng số giáo viên: 0
Tổng số học sinh/ sinh viên: 0
Tổng số lớp: 0
Chứng nhận:

Sức khỏe sắc đẹp

Tên công ty / Tổ chức Khu vực Mức lương Ngày hết hạn
Mức lương
Đăng trong vòng