ART HAIR
ART HAIR
Địa chỉ: 37B Phạm Ngọc Thạch, phường 6, Quận 3, TP.HCM, 06, Quận 3, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.3824.3514
Website:
Cấp lớp:
Loại trường:
Tổng số giáo viên: 0
Tổng số học sinh/ sinh viên: 0
Tổng số lớp: 0
Chứng nhận:
Tạo mẫu tóc Hàn Quốc chuyên nghiệp
Tên công ty / Tổ chức Khu vực Mức lương Ngày hết hạn
Mức lương
Đăng trong vòng